TEKENWERK

ONZE DIENSTEN

DIGITALISEREN VAN BESTAANDE TEKENINGEN

Bestaande plannen,  getekende ontwerpen, schetsen,... worden omgezet in digitale tekeningen.

OPMETEN VAN BESTAANDE GEBOUWEN

Bestaande gebouwen worden ter plaatse opgemeten en nauwkeurig in kaart gebracht.

UITWERKEN VAN BOUWAANVRAGEN

Wij stellen alle tekeningen en formulieren op die nodig zijn bij het indienen van een bouwaanvraag. 

OPMAAK BESTEK EN MEETSTAAT

Indien gewenst kan hulp geboden worden bij de opmaak van het bestek en de meetstaat.

3D VISUALISATIES 


        Ontwikkeling en evolutie           van 2D-ontwerp naar 3D-model.

TEKENEN EN DETAILLEREN VAN STABILITEITSSTUDIES

Uitwerken van bekistingsplannen en bijhorende wapeningsdetails, inclusief de buigstaat.